Gizlilik Politikası

Gizlilik Politikası

https://classest.com alan adı web sitesinin (kısaca “Site” olarak anılacaktır) ve “CLASSEST” markası tüm hakları sadece ve yalnızca CLASSEST TEKNOLOJİ ANONİM ŞİRKETİ’ne (kısaca “Şirket veya CLASSEST” olarak anılacaktır) aittir. CLASSEST olarak bu politikayı hazırlamamızdaki amaç sizlerin sitemizi, ürün ve/veya hizmetlerimizi kullanırken güvenli ve eksiksiz bir şekilde hizmet almanızı sağlamaktır. CLASSEST, üyeleri, iş ortakları tarafından Site üzerinden elektronik ortamda veya sair şekillerde kendisine iletilen kişisel bilgileri, yaptığı sözleşmeler ile belirlenen amaçlar ve kapsam dışında üçüncü kişilerle paylaşmaz. Bu politika kapsamında üyelerimizin kişisel verileri tamamen 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) ile uyumlu bir şekilde işlenmektedir. Çerez politikamız ve Aydınlatma Metnimiz işbu Gizlilik Politikası’nın ayrılmaz bir parçasıdır. Çerez politikası için https://terms.classest.com/cookie-policy, Aydınlatma Metni için ise https://terms.classest.com/gdpr-clarification-text adreslerine göz atabilirsiniz. Bizler size destek vermek için buradayız!

1. Taraflar

1.1. Aracı Hizmet Sağlayıcısı ("CLASSEST")

Adı: CLASSEST TEKNOLOJİ ANONİM ŞİRKETİ
Adres: ESENTEPE MAH. BÜYÜKDERE CAD. FERKO SIGNATURE NO: 175 İÇ KAPI NO: 6 ŞİŞLİ / İSTANBUL
Telefon: +908502552080
E-posta: contact@classest.com

1.2. Alıcı ("Öğrenci")

Alıcı ve/veya Öğrenci, CLASSEST aracılığıyla Satıcı’nın sunduğu eğitim hizmetlerini satın alan kişi olan "Üye"yi ifade eder. Bu satın almayla birlikte Alıcı, CLASSEST aracılığıyla satılan hizmeti vadedilen sınırlar ve haklar çerçevesinde kullanabilir.

1.3. İş Ortakları ("Eğitmen")

CLASSEST üzerinde oluşturduğu hesap üzerinden yayınladığı ilanlar aracılığıyla sunduğu çeşitli eğitim hizmetlerini satışa arz eden ve sattığı kurs ve/veya eğitim hizmeti karşılığında Alıcı’lara CLASSEST üzerinden eğitim hizmeti veren tüzel/gerçek kişi olan "Üye"yi ifade eder.

Gizlilik Politikası (“Sözleşme"); yukarıda bilgileri verilen ve belirtilen CLASSEST, Alıcı, Eğitmen arasında, aşağıda belirtilen şartlar ve hükümler dâhilinde akdedilmiştir.

Taraflar işbu Sözleşme ve Uray Global Danışmanlık Bilişim ve Satış Ticaret A.Ş.’ye bağlı "CLASSEST" Markası ve https://classest.com alan adlı Web Sitesi’nde sunulan Üyelik Sözleşmesine ve Mesafeli Satış Sözleşmesine ilişkin tüm yazılı süreçler, açıklamalar, ek diğer tüm dokümanlar işbu Sözleşme’nin ayrılmaz birer parçası olacağını kabul etmiştir.

CLASSEST, Eğitmen ve Alıcı ayrı ayrı "Taraf", birlikte "Taraflar" olarak anılacaktır.

CLASSEST, "CLASSEST" markasına bağlı https://classest.com alan adına sahip web sitesini ve mobil uygulamalarını da kapsamaktadır.

2. Satış Gizliliği

Alıcı ve Eğitmen tarafından işbu Sözleşme’de belirtilen bilgiler ile ödeme yapmak amacı ile CLASSEST’a bildirilen bilgiler,Kişisel Verilerin Korunması Kanun’u uyarınca ve Alıcı’nın Kabul etmiş olduğu Aydınlatma Metni’ne istinaden üçüncü kişilerle paylaşılabilir, aktarılabilir, işlenebilir.. CLASSEST, bu bilgileri idari /yasal zorunluluğun mevcudiyeti çerçevesinde açıklayabilme hakkını da saklı tutmaktadır.. CLASSEST, araştırma ehliyeti belgelenmiş her türlü adli soruşturma dahilinde kendisinden istenen bilgiyi elinde bulunduruyorsa ilgili makama sağlayabilir.

Kredi Kartı bilgileri kesinlikle CLASSEST’a ait sunucularda saklanmaz. Kredi kartı bilgileri sadece bankaların güvenli ortak kart saklama havuzlarında tutulması için ilgili bankalara güvenli bir şekilde iletilerek provizyon alınması için kullanılır ve provizyon sonrası sistemden silinir. Alıcı ve Eğitmen’e ait T.C. Kimlik Numarası, e-mail adresi, posta adresi ve telefon gibi vb. Sair bilgiler CLASSEST tarafından standart ürün teslim ve bilgilendirme prosedürleri, Şirket yararına ve/veya menfaatine olabilecek her türlü hususlarda yalnızca mevzuata uygun şekilde kullanılır. Bazı dönemlerde kampanya bilgileri, yeni ürünler hakkında bilgiler ve promosyon bilgileri alıcının telefon numarasına, mail adresine ve sair diğer iletişim araçları vasıtasıyla onayı sonrasında gönderilebilir.

3. Hizmet Gizliliği

Eğitmen’lerin eğitim hizmetleri kapsamında sağladığı canlı ders yayınlarının, kayıtlı ders videolarının, derslerde kullanılan yazılı, görsel ve işitsel materyallerin tüm hakları CLASSEST tarafından saklı tutulmakta olup fikri mülkiyet hakları kapsamında korunmaktadır.

Alıcı’ların ve/vaya CLASSEST platformunu kullananların bahsi geçen bu öğelerin dosya download (indirilme) yöntemiyle alınması, ekran kaydetme yoluyla alınması gibi ve/veya sair yöntemlerle edinilerek CLASSEST’tan izinsiz olarak CLASSEST’un kontrolü dışındaki farklı ortam veya platformlarda yayınlamayacağını, dağıtmayacağını, paylaşmayacağını ve ticari menfaat sağlamayacağını işbu Sözleşme ile kabul etmiş sayılır. Alıcı ve sair platformu kullanan kişilerin işbu madde hükmüne aykırı fiilleri halinde CLASSEST işbu Sözleşme’yi herhangi bir tazminat ödeme sorumluluğu olmaksızın haklı nedenle feshetme hakkına sahip olacak ve CLASSEST’ın sair tazminat alma hakları saklı kalacaktır.

5. İhtilaflerin Halli, Uygulanacak Hukuk ve Yetkili Mahkeme

İşbu Sözleşme’nin yorumlanmasında ve uygulanmasında Türkiye Cumhuriyeti Hukuku geçerli olacaktır. İşbu Sözleşme’den doğabilecek her türlü ihtilafın hallinde İstanbul Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

6. Yürürlük

Alıcı ve Eğitmen’lerin CLASSEST platformuyla dijital bağlantı kurduğu ilk andan itibaren bu Sözleşme’de yer alan maddeleri kabul ettiği anlamına gelir. İşbu Sözleşme, CLASSEST, Alıcı ve Eğitmen arasında satış işlemi başladığı ilk andan itibaren akdedilmiş ve karşılıklı olarak yürürlülüğe girmiştir.

7. Kayıtların Geçerliliği

Eğitmen ve Alıcı, işbu Sözleşme’den doğabilecek ihtilaflarda CLASSEST’ın resmî defter ve ticari kayıtlarıyla, kendi veri tabanında, sunucularında tuttuğu elektronik bilgilerin ve bilgisayar kayıtlarının, bağlayıcı, kesin ve münhasır delil teşkil edeceğini ve bu maddenin Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun 193. maddesi anlamında delil sözleşmesi niteliğinde olduğunu kabul, beyan ve taahhüt ederler.

8. Yürürlük

8 (sekiz) maddeden ibaret olan işbu Sözleşme, Taraflar’ca okunarak, CLASSEST, Alıcı ve Eğitmen tarafından elektronik ortamda onaylanmak suretiyle akdedilmiş ve yürürlüğe girmiştir.

CLASSEST, işbu Gizlilik Politikası hükümlerini, dilediği zaman Site’de yayınlamak suretiyle, tek taraflı olarak değiştirebilir. CLASSEST değişiklik yaptığı Gizlilik Politikası hükümleri, Site’de yayınlandığı tarih itibariyle yürürlüğe girer.