Açık Rıza Beyanı

Kişisel Verilerin Korunması Kanununa İlişkin
Açık Rıza Beyanı

CLASSEST TEKNOLOJİ ANONİM ŞİRKETİ (bundan böyle “CLASSEST” veya “Şirket” olarak anılacaktır.) tarafıma iletilen Aydınlatma Metni ile işlenecek kişisel veri kategorileri, işlenecek kişisel veriler, işlenme amaçları, aktarılacağı kişiler, toplanma yöntemleri ve hukuki sebepleri, veri sorumlusunun kimliği ve sahip olduğum haklar ayrıntılı ve anlaşılır bir biçimde anlatılmış ve tarafımca söz konusu Aydınlatma Metni okunmuştur.

1. 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) ilgili hükümlerine uygun olarak; Şirket tarafından KVKK kapsamında, tarafıma gerekli bilgilendirmenin yapıldığını, Kişisel Verilerin Korunması Kurul Kararları ve ilgili mevzuata uygun hazırlanmış Aydınlatma Metni’ni okuduğumu ve anladığımı; ürün ve hizmetlerini gerçekleştirmek, ürün ve hizmetlerini geliştirmek, pazarlama ve reklam hizmetlerinde kullanmak, denetim, veri analizi, istatistiksel çalışma, iş ortakları ile olan ilişkilerin yönetimi, yürütülen ticari faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için ilgili iş birimleri tarafından gerekli çalışmaların yapılması, yasal yükümlülükleri yerine getirebilmek, talep halinde ve mevzuat gereği kamu görevlilerine bilgi verebilmek ve doğabilecek uyuşmazlıklarda delil olarak kullanılmak amacı/ amaçları ile sınırlı olmak üzere, CLASSEST’a ait bir marka olarak kurulan “CLASSEST” sistemindeki genel nitelikli kişisel verilerimin (Üyelerin/Eğitmenlerin ad- soyadı, T.C. kimlik numarası, kredi kartı bilgileri, IBAN, mail, adres, telefon, vergi mükellefi ise firma adı, vergi numarası, vergi dairesi, ana faaliyet kodu, lisansa ilişkin diploma, eğitmenin özgeçmişi kapsamında temin edilen diğer sair bilgiler) işlenmesini, kaydedilmesini, kullanılmasını, CLASSEST’a aktarılmasını ve Şirket’in meşru menfaatinin söz konusu olduğu durumlarda kanunlarda öngörülen sürelere uymak kaydıyla kişisel verilerimin saklanmasına izin ve onay verdiğimi kabul, beyan ve taahhüt ederim.

Ayrıntılı bilgi için Aydınlatma Metni, Çerez Politikası ve KVKK Politikamıza ulaşabilirsiniz.