Üyelik Sözleşmesi

Üyelik Sözleşmesi

CLASSEST, gerçek zamanlı eğitim oturumları ve/veya eş zamansız yayınlar aracılığıyla canlı ders, ödev, sınav, ölçme, değerlendirme, rehberlik, eğitim koçluğu ve öğrenci koçluğu hizmeti almak isteyen kişileri (“Üye), hizmet almak istedikleri branşta yüksek imaja ve profesyonel başarılara sahip eğitmenlerle (“İş Ortakları”) ile buluşturmaktadır. İşbu Üyelik Sözleşmesi; https://classest.com internet sitesini ve CLASSEST mobil cihaz uygulamasını ve/veya internet sitesini kullanan Üyeler ve İş Ortakları için geçerlidir.

Yalnızca CLASSEST ile bağlayıcı bir sözleşme yapabilmeniz durumunda sitede yer alan hizmet ve/veya ürünleri kullanabilirsiniz. Üyenin, yasal reşit olma yaşının altında bir şahıs olması durumunda ebeveyni ve/veya yasal vasisi tarafından CLASSEST’a doğrulanabilir bir izin sağlanmadığı ve işbu Sözleşme kabul edilmediği sürece Site’ye erişim sağlayamayacağını kabul eder.

1. Taraflar

1.1. CLASSEST

https://classest.com alan adlı İnternet Sitesinin (“Site”) ve CLASSEST uygulamalarının faaliyetlerini yürüten ESENTEPE MAH. BÜYÜKDERE CAD. FERKO SIGNATURE NO: 175 İÇ KAPI NO: 6 ŞİŞLİ / İSTANBUL adresinde mukim CLASSEST TEKNOLOJİ ANONİM ŞİRKETİ (Bundan böyle “CLASSEST” olarak anılacaktır).

1.2. Üye

CLASSEST markasına bağlı internet sitesine ve/veya mobil uygulamalarına üye olan internet kullanıcısı (“Üye”)

İşbu Üyelik Sözleşmesi (“Sözleşme"); yukarıda bilgileri verilen ve belirtilen CLASSEST https://classest.com adresinde yer alan Site’ye Üye olarak kaydolan gerçek ve/veya tüzel kişi arasında, aşağıda belirtilen şartlar ve hükümler dahilinde akdedilmiştir. Sözleşme, Kullanıcı tarafından elektronik ortamda kabulü ile birlikte yürürlüğe girecek olup taraflarca Sözleşme’de belirtilen usuller doğrultusunda sona erdirilmediği sürece yürürlükte kalmaya devam edecektir.

Şirket’e üye olmanızdan itibaren, aşağıda yazılı olan ve üye olmaya ilişkin önemli bilgiler içeren hususları bütünüyle anlamış ve tamamını ayrılmaz bir bütün olarak kabul etmiş sayılırsınız.

Şirket’e üye olmadan önce lütfen işbu Üyelik Sözleşmesi’ni ve eklerini dikkatle okuyunuz. Üyelik Sözleşmesi’nin ve eklerinin içerdiği tüm maddeleri ve hükümleri onaylamıyorsanız üyelik sürecini tamamlamayınız. Yeni üyelik oluşturma esnasında, bu metinleri okuduğunuzu ifade eden bir bölümle karşılaşacaksınız, bu kısmı işaretlemeniz aşağıdaki ve ek belgelerdeki tüm maddelerin tamamını kabul ettiğiniz anlamına gelecektir.

2. Sözleşmenin Konusu

2.1. ”İşbu Sözleşme’nin konusu, işbu Sözleşmeyi imzalayan gerçek ve/veya tüzel kişinin (“Üye”) CLASSEST’ın sahip olduğu internet sitesi üzerinden talep ettiği ürün ve/veya hizmetlerin satışı, teslimi ve/veyahut sunumu ile ilgili olarak 6502 sayılı Tüketicilerin Korunması Hakkındaki Kanun ve diğer ilgili mevzuat hükümleri gereğince tarafların hak ve yükümlülüklerinin saptanmasıdır.

2.2. Şirket’in sahibi “ESENTEPE MAH. BÜYÜKDERE CAD. FERKO SIGNATURE NO: 175 İÇ KAPI NO: 6 ŞİŞLİ / İSTANBUL” adresinde yerleşik olan CLASSEST TEKNOLOJİ ANONİM ŞİRKETİ’dir. Şirket internet sitesi ve/veya mobil uygulama üzerinden sunulan Ürün ve/veya Hizmetler İş Ortakları tarafından sağlanmakta olup Şirket, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve 6563 sayılı Elektronik Ticaret Düzenlenmesi Hakkında Kanun kapsamında mesafeli sözleşme kurulmasına aracılık eden ve “Aracı Hizmet Sağlayıcı” sıfatını haizdir.İş Ortakları tarafından sağlanan Ürün ve/veya Hizmet’lerde, Şirket sadece ve yalnızca Aracı Hizmet Sağlayıcı sıfatına haiz olup Ürün ve/veya Hizmet sunulan elektronik ortamı kullananÜye’ler tarafından sağlanan içerikleri kontrol etmek, bu içerik ve içeriğe konu mal veya hizmetle ilgili hukuka aykırı bir faaliyetin ya da durumun söz konusu olup olmadığını araştırmakla yükümlü değildir.

2.3. İşbu Sözleşme, Taraflarca imzalandığı/onaylandığı tarihte yürürlüğe girer ve Üye’nin CLASSEST üyeliği devam ettiği müddetçe yürürlükte kalır.

2.4. Üye, işbu Sözleşme’de yer alan hak ve yükümlülükler tam iradesiyle okuduğunu, anladığını, kabul ettiğini ve sağladığı bilgilerin doğruluğunu onayladığını kabul, beyan ve taahhüt eder.

3. Tarafların Hak ve Yükümlülükleri

3.1. Üye, CLASSEST internet sitesine üye olurken verdiği kişisel ve diğer sair bilgilerin kanunlar önünde doğru olduğunu, CLASSEST’nın bu bilgilerin gerçeğe aykırılığı nedeniyle uğrayacağı tüm zararları derhal ve nakden tazmin edeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

İş ortakları ile Şirket arasında, 4857 sayılı İş Kanunu’na tabi bir iş ilişkisinin bulunmamaktadır. Şirket sadece ve yalnızca İş ortakları ile Üye arasında yapılacak Hizmet’in aracılığını gerçekleştirmektedir. Bu doğrultuda, gerçekleştirilecek Hizmetler’de, Gizlilik Politikası uyarınca, Şirket hiçbir suretle İş Ortakları’nın verdiği Hizmet’i denetleyemeyeceğinden ve/veya denetlemesi beklenemeyeceğinden, Hizmet’in kalitesine ilişkin sorumluluğu bulunmadığını, Üye kabul ve beyan eder.

3.2. Üye, CLASSEST tarafından kendisine verilmiş olan şifreyi başka kişi ya da kuruluşlara veremez, üyenin söz konusu şifreyi kullanma hakkı bizzat kendisine aittir. Üye, CLASSEST’ın sunduğu hizmetlerden faydalanabilmek için cep telefonu numarasına iletilen mesajların üçüncü taraflara karşı güvenliğinin sağlanması hususlarında her türlü dikkat ve özeni göstermekle yükümlüdür. Bu sebeple doğabilecek tüm sorumluluk ile üçüncü kişiler veya yetkili merciler tarafından CLASSEST’a karşı ileri sürülebilecek tüm iddia ve taleplere karşı, CLASSEST’ın söz konusu izinsiz kullanımdan kaynaklanan her türlü tazminat ve sair talep hakkı saklıdır.

3.3. Üye https://classest.com internet sitesini kullanırken yasal mevzuat hükümlerine riayet etmeyi ve bunları ihlal etmemeyi baştan kabul ve taahhüt eder. Aksi takdirde, doğacak tüm hukuki ve cezai yükümlülükler tamamen ve münhasıran üyeyi bağlayacaktır.

3.4. Üye, https://classest.com internet sitesini hiçbir şekilde kamu düzenini bozucu, genel ahlaka aykırı, başkalarını rahatsız ve taciz edici şekilde, yasalara aykırı bir amaç için, başkalarının fikri ve telif haklarına tecavüz edecek şekilde kullanamaz. Ayrıca, üye başkalarının hizmetleri kullanmasını önleyici veya zorlaştırıcı faaliyet (spam, virus, truva atı, vb.) ve işlemlerde bulunamaz.

Mobil uygulamanın kullanıldığı mobil cihazın; tüm yazılımlarını (işletim sistemi dahil olmak üzere) güncel tutma ve mobil cihazı en güncel AntiVirüs ve AntiSpyWare programlarıyla yetkisiz erişimlere karşı koruma, şifre bilgilerine internet üzerinden kendisi dışındaki kişilerin erişmesini engellemek için mobil cihazın güvenliğini temin etme gibi mobil cihazın yetkisiz erişimlere karşı güvenliğine ilişkin tüm teknik tedbirlerin alınması münhasıran Üye’nin sorumluluğundadır. Böyle bir durumda Üye, tüm zararlardan münhasıran sorumlu olacak ve CLASSEST’a bu kapsamda herhangi bir talep iletemeyecektir.

3.5. https://classest.com internet sitesinde üyeler tarafından beyan edilen, yazılan, kullanılan fikir ve düşünceler, tamamen üyelerin kendi kişisel görüşleridir ve görüş sahibini bağlar. Bu görüş ve düşüncelerin CLASSEST ile hiçbir ilgi ve bağlantısı yoktur. CLASSEST’ın üyenin beyan edeceği fikir ve görüşler nedeniyle üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan ve üçüncü kişilerin beyan edeceği fikir ve görüşler nedeniyle üyenin uğrayabileceği zararlardan dolayı herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır.

3.6. CLASSEST, üye verilerinin yetkisiz kişilerce okunmasından ve üye yazılım ve verilerine gelebilecek zararlardan dolayı yalnızca ve münhasıran kusuru oranında sorumludur.Üye, https://classest.com internet sitesinin kullanılmasından dolayı uğrayabileceği herhangi bir zarar yüzünden CLASSEST’dan hiçbir nam altında tazminat talep etmemeyi peşinen kabul etmiştir.

3.7. Üye, diğer internet kullanıcılarının yazılımlarına ve verilerine izinsiz olarak ulaşmamayı veya bunları kullanmamayı kabul etmiştir. Aksi takdirde, bundan doğacak hukuki ve cezai sorumluluklar tamamen üyeye aittir.

3.8. İşbu Sözleşme içerisinde sayılan maddelerden bir ya da birkaçını ihlal eden üye işbu ihlal nedeniyle cezai ve hukuki olarak şahsen sorumlu olup, CLASSEST’ı bu ihlallerin hukuki ve cezai sonuçlarından ari tutacaktır. Ayrıca; işbu ihlal nedeniyle, olayın hukuk alanına intikal ettirilmesi halinde, platform’ın üyeye karşı Sözleşme’ye uyulmamasından dolayı tazminat talebinde bulunma hakkı saklıdır.

3.9. CLASSEST’ın her zaman tek taraflı olarak gerektiğinde üyenin üyeliğini silme, müşteriye ait dosya, belge ve bilgileri silme hakkı vardır. Üye işbu tasarrufu önceden kabul eder. Bu durumda, CLASSEST’ın hiçbir sorumluluğu yoktur.

3.10. https://classest.com internet sitesi yazılım ve tasarımı CLASSEST mülkiyetinde olup, bunlara ilişkin telif hakkı ve/veya diğer fikri mülkiyet hakları ilgili kanunlarca korunmakta olup bunlar üye tarafından izinsiz kullanılamaz, iktisap edilemez, kopyalanamaz ve değiştirilemez. Bu web sitesinde adı geçen başkaca şirketler ve ürünleri sahiplerinin ticari markalarıdır ve ayrıca fikri mülkiyet hakları kapsamında korunmaktadır.

3.11. CLASSEST tarafından https://classest.com internet sitesinin iyileştirilmesi, geliştirilmesine yönelik olarak ve/veya yasal mevzuat çerçevesinde siteye erişmek için kullanılan İnternet servis sağlayıcısının adı ve Internet Protokol (IP) adresi, Siteye erişilen tarih ve saat, sitede bulunulan sırada erişilen sayfalar ve siteye doğrudan bağlanılmasını sağlayan Web sitesinin Internet adresi gibi birtakım bilgiler toplanabilir.

Üye, mobil uygulamada ve/veya Site’de yapılacak iyileştirme ve diğer değişikliklerin uygulanması için mobil uygulamaya ve/veya Site’ye eerişimin geçici olarak engellenebileceğini kabul eder. Yine aynı kapsamda Üye; gerek Site’de gerek mobil cihaz yazılım güncellemelerinin en son versiyonunu kullanmadığı durumlarda (güncellemelerin gerçekleştirilmediği hallerde) veya herhangi bir mobil cihaz kaynaklı erişim sıkıntısı yaşanabilen hallerde mobil uygulamadan gerekli verimi alamaması, kesintiler olması, teknik aksaklılar yaşaması ve benzeri haller sebebiyle CLASSEST’a karşı herhangi bir talepte bulunamayacağını kabul eder.

3.12. CLASSEST, üyenin kişisel bilgilerini yasal bir zorunluluk olarak istendiğinde veya (a) yasal gereklere uygun hareket etmek veya CLASSEST’a tebliğ edilen yasal işlemlere uymak; (b) CLASSEST web sitesi ve uygulamaları ailesinin haklarını ve mülkiyetini korumak ve savunmak için gerekli olduğuna iyi niyetle kanaat getirdiği hallerde açıklayabilir. Üye, üyelik bilgileri ile kendisine ait diğer kişisel verilerin, 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) ve ilgili mevzuat kapsamında Veri Sorumlusu sıfatı ile CLASSEST tarafından işlenmesine Aydınlatma Metni kapsamında muvafakat vermiş olup bu verilerin işlendiğini bilir ve kabul eder.

3.13. https://classest.com web sitesinin virus ve benzeri amaçlı yazılımlardan arındırılmış olması için mevcut imkanlar dahilinde tedbir alınmıştır. Bunun yanında nihai güvenliğin sağlanması için kullanıcının, kendi virus koruma sistemini tedarik etmesi ve gerekli korunmayı sağlaması gerekmektedir. Bu bağlamda üye https://classest.com web sitesi’ne girmesiyle, kendi yazılım ve işletim sistemlerinde oluşabilecek tüm hata ve bunların doğrudan yada dolaylı sonuçlarından kendisinin sorumlu olduğunu kabul etmiş sayılır.

3.14. CLASSEST, sitenin içeriğini dilediği zaman değiştirme, kullanıcılara sağlanan herhangi bir hizmeti değiştirme yada sona erdirme veya https://classest.com web sitesi’nde kayıtlı kullanıcı bilgi ve verilerini silme hakkını saklı tutar.

3.15. İşbu Sözleşme ile CLASSEST, aracılık hizmetlerinin sürekliliğini sağlama, ileride doğacak teknik zaruretler veya mevzuata uyum sağlanması amacıyla Sözleşmeyi tek taraflı olarak değiştirme ya da tadil etme hakkına sahiptir. CLASSEST, herhangi bir değişiklik olması halinde güncel kullanım şartlarını aynı link altında yeni tarih güncellemesi ile Web Sitesi’nde yayınlayacak, gerek görmesi halinde elektronik posta veya mobil bildirim ile kullanıcılarına bildirilecek ve onayına sunacaktır. Yenilenmiş güncel Sözleşme, Web Sitesi’nde yayınlandığı andan itibaren geçerli olacak ve Web Sitesi’nin veya hizmetlerinin kullanımı o andan itibaren yenilenmiş Sözleşme şartlarına tabi olacaktır.

3.16. CLASSEST, iş bu Sözleşme uyarınca, üyelerinin kendisinde kayıtlı elektronik posta adreslerine bilgilendirme mailleri ve cep telefonlarına bilgilendirme SMS’leri gönderme yetkisine sahip olmakla beraber, üye işbu Sözleşme’yi onaylamasıyla beraber bilgilendirme maillerinin elektronik posta adresine ve bilgilendirme SMS’lerinin cep telefonuna gönderilmesini kabul etmiş sayılacaktır.

3.17. CLASSEST, yürürlükteki mevzuata uyumu sağlamak adına herhangi bir zamanda Kullanıcı’dan ek bilgi, belge veya onay talep edebilecek olup Kullanıcı CLASSEST’ın sunduğu hizmetlerden yararlanmak için bu talepleri yerine getireceğini kabul eder.

3.18. Üye, üyelik bilgilerinde ve/veya CLASSEST Hizmetleri’nden faydalanmak için sağladığı bilgilerde herhangi bir değişiklik olması, üçüncü bir kişi adına hareket etmesi, hesabının herhangi bir zarara uğraması, üyelik şifresinin üçüncü taraflarca ele geçirilmesi, mobil uygulamanın yüklü bulunduğu telefonun çalınması/kaybolması veya başka haller nedeniyle yetkisiz kullanılması veya hesap ile ilgili herhangi bir güvenlik sorunu/ihlali olduğunu fark etmesi gibi hallerde CLASSEST’a derhal bildirimde bulunacak, gerekli güncellemeleri gerçekleştirecektir. Üye bu hallerde CLASSEST’a bildirimde bulunmaması veya gerekli güncellemeleri yapmaması halinde veya bildirimde bulunsa bile bildirime kadar geçen süre içerisinde gerçekleşen tüm zararlardan münhasıran sorumlu olacak ve CLASSEST’a bu kapsamda herhangi bir talep iletemeyecektir.

3.19. Kullanıcı, tek bir Kullanıcı hesabı tesis etme hakkına sahip olup Kullanıcı hesabının CLASSEST tarafından askıya alınması veya sona erdirilmesini takiben Üye tarafından aynı veya başka bilgiler kullanılarak ikinci bir hesap tesis edilmesi yasaktır. CLASSEST’ın herhangi bir gerekçe göstermeksizin, tamamen kendi iradesine tabi olarak Kullanıcı hesabının açılmasını reddetme hakkı saklıdır.

3.20. Üye, mobil uygulama üzerinden CLASSEST’in kontrolünde olmayan başka internet sitelerine ve/veya platformlara, dosyalara veya içeriklere link verilebileceğini, üçüncü taraflara ait hizmetlerin sunulabileceği ve bu tür linklerin yöneldiği internet sitesine veya işleten/hizmeti veren tarafa yönelik herhangi bir türde bir beyan veya garanti niteliği taşımadığını, söz konusu linkler vasıtasıyla erişilen platformlar, internet siteleri, dosyalar ve içerikler, hizmetler veya ürünler veya bunların içeriği hakkında CLASSEST’ın ve/veya İş Ortağı’nın herhangi bir sorumluluğu olmadığını ve CLASSEST’tan ve/veya İş Ortağı’ndan herhangi bir ad altında talepte bulunmayacağını kabul ve beyan eder.

3.21. CLASSEST, Üye’nin mobil uygulama üzerindeki işlemleri sırasında gerçekleştirdiği faaliyetler ve/veya işbu Sözleşme ve yasaya aykırı eylemleri neticesinde üçüncü kişilerin uğradıkları veya uğrayabilecekleri zararlardan doğrudan ve/veya dolaylı olarak hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Üçüncü kişilerden bu kapsamda gelecek her türlü talep ile Üye’nin işbu Sözleşme’de veya ilgili mevzuatta belirtilen yükümlülüklerini yerine getirmemesi nedeniyle CLASSEST’ın uğrayacağı zararlar ilk talepte ferileri ile birlikte ödenmek üzere Üye’ye rücu edilecektir. Üye bu zararlardan herhangi bir meblağ ile sınırlı olmaksızın sorumludur.

4. Sözleşmenin İhlali ve Feshi

4.1. İşbu Sözleşme, üyenin üyeliğini iptal etmesi veya CLASSEST tarafından üyeliğinin iptal edilmesine kadar yürürlükte kalacaktır.

4.2. Üye’nin işbu Sözleşme’de yer alan hükümlere ve işbu Sözleşme uyarınca beyan edilen kural ve şartlara uymaması, Üye’nin işbu Sözleşme kapsamındaki faaliyetlerinin hukuki, teknik veya bilgi güvenliği anlamında risk oluşturması, hileli veya yetkisiz kullanım şüphesi olması, ya da üçüncü kişilerin şahsi ve ticari haklarına halel getirici mahiyette olması halinde CLASSEST, Üye’nin işbu Sözleşme’ye konu hizmetlerden faydalanmasını geçici veya sürekli olarak durdurabilir yahut Sözleşme’yi feshedebilir. Üye’nin bu nedenle CLASSEST’dan herhangi bir talebi söz konusu olamaz.

4.3. CLASSEST, üyenin işbu Sözleşme’nin herhangi bir hükmünü ihlal etmesi durumunda üyenin üyeliğini iptal ederek işbu Sözleşme’yi tek taraflı olarak feshedebilecektir. CLASSEST, her zaman herhangi bir gerekçe göstermeden, herhangi bir bildirimde bulunmadan ve herhangi bir tazminat ödeme yükümlülüğü bulunmadan ve derhal yürürlüğe girecek şekilde işbu Sözleşme’yi tek taraflı olarak feshedebilir ve Üye’nin işbu Sözleşme’ye konu hizmetlerden yararlanmasına son verebilir.

4.4. CLASSEST’ın faaliyeti bırakması veya Kanun kapsamındaki faaliyet izninin herhangi bir nedenle sonlanması halinde, işbu Sözleşme CLASSEST’a herhangi bir tazminat yükümlülüğü doğurmaksızın feshedilecektir.

4.5. Sözleşmenin feshi CLASSEST’ın fesih tarihine kadar doğmuş olan haklarını ortadan kaldırmaz.

5. Mücbir Sebepler ve Umulmayan Haller

5.1. Taraflar’ın kontrolü dışında gelişen, Taraflar’ın kendisinden kaynaklanmayan ve Taraflar’ın işbu Sözleşme ile yüklendiği yükümlülüklerini yerine getirmelerini engelleyici ve/veya geciktirici nitelikte olan grev, lokavt, savaş, seferberlik halleri, halk ayaklanmaları, saldırı, doğal afetler (deprem, sel baskını, çığ düşmesi vb.) yangın ve ciddi bulaşıcı hastalıkların baş göstermesi ve benzeri durumlar mücbir sebep olarak kabul edilecektir.

5.2. İşbu Sözleşme’nin imzalandığı tarihte var olmayan ve öngörülemeyen, Taraflar’ın veya tek bir Tarafın çalışma imkânlarını kısmen veya tamamen, geçici veya daimi olarak durduracak şekilde ve derecede meydana gelen beşeri ve doğal afetler, salgın hastalık, harp, seferberlik, yangın, grev, lokavt, telekomünikasyon altyapısından kaynaklanan arızalar, elektrik kesintisi ve kötü hava koşulları vb. haller ile Taraflar’ın kontrolü haricinde zuhur eden sair haller mücbir sebep sayılır. Mücbir sebebe maruz kalan Taraf durumu derhal diğer Tarafa yazılı olarak bildirir ve mücbir sebep süresi boyunca Taraflar’ın edimleri askıya alınır. Mücbir sebepler ortadan kalkınca Sözleşme kaldığı yerden devam eder.

6. İhtilaflarin Hali, Uyuşmazlık Çözümü

6.1. İşbu Sözleşme’nin yorumlanmasında ve uygulanmasında Türkiye Cumhuriyeti Hukuku geçerli olacaktır. İşbu Sözleşme’den doğabilecek her türlü ihtilafın halinde İstanbul Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

7. Bilgilerin Saklanması ve Delil Sözleşmesi

7.1. Üye, işbu Sözleşme’den doğabilecek ihtilaflarda CLASSEST’ın resmî defter ve ticari kayıtlarıyla, kendi veri tabanında, sunucularında tuttuğu elektronik bilgilerin ve bilgisayar kayıtlarının, bağlayıcı, kesin ve münhasır delil teşkil edeceğini ve bu maddenin Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun 193. maddesi anlamında delil sözleşmesi niteliğinde olduğunu kabul, beyan ve taahhüt ederler.

7.2. Herhangi bir uyuşmazlıkta, uyuşmazlık konusu vakıaları ispata elverişli görüntü veya ses kaydı gibi veriler ile elektronik ortamdaki veriler ve bunlara benzer bilgi taşıyıcıları Hukuk Muhakemeleri Kanunu Madde 199 gereği belge niteliğindedir.

8. Telif Hakkı Politikası

8.1. CLASSEST Web sitesinde bulunan yazılım, görsel ve işitsel tasarımların, yazıların, logoların, grafiklerin ve sair her türlü materyalin her türlü kullanım hakkı münhasıran CLASSEST’a aittir. Mobil uygulamanın tasarımında, içeriğinde ve veri tabanı oluşturulmasında kullanılan bilgi, içerik ve/veya yazılımın kopyalanması, çoğaltılması ve/veya mobil uygulamadan işbu Sözleşme kapsamında belirlenen faydalanmanın ötesinde kullanılması, mobil uygulama dahilinde bulunan her türlü resim, metin, imge, dosya vb. verilerin kopyalanması, dağıtılması, işlenmesi ve sair şekillerde kullanılması kesinlikle yasaktır.

8.2. Üye’nin CLASSEST sistemlerinin güvenliğini tehdit edebilecek ve/veya Uygulama, CLASSEST ve diğer kullanıcılara zarar verebilecek eylemlerde bulunulması, Uygulama’ya ait diğer yazılımların çalışmasını veya diğer kullanıcıların mobil uygulamadan faydalanmasını engelleyebilecek herhangi bir girişimde bulunması, bu sonuçları verecek şekilde sistem veya uygulamaya orantısız yük bindirmesi; yazılımın kaynak kodlarına veya CLASSEST’ın sistemlerine yetkisiz bir şekilde erişmesi, bu bilgileri kopyalaması, silmesi, değiştirmesi ya da bu yönde denemeler yapması; mobil uygulamanın çalışmasını engelleyecek yazılımlar kullanması, kullanmaya çalışması veya her türlü yazılım, donanım ve sunucuların çalışmasını aksatması, bozulmasına yol açması, tersine mühendislik yapması, saldırılar düzenlemesi, meşgul etmesi veya bunlara sair surette müdahale etmesi, CLASSEST sunucularına erişim sağlamaya çalışılması kesinlikle yasaktır.

Bununla birlikte Üye, CLASSEST’ın Fikri, Sınai ve sair Mülkiyet ile kullanım haklarının ihlali halinde (lisans verenler de dahil üçüncü kişilerin uğradıkları zararlardan dolayı CLASSEST’dan talep edilen tazminat miktarı dahil olmak üzere) CLASSEST’ın uğradığı tüm zararları fer’ileri ile derhal karşılamakla yükümlüdür.

9. Yürürlük

Üyenin, üyelik kaydı yapması üyenin işbu Sözleşme’de yer alan tüm maddeleri okuduğu ve kabul ettiği anlamına gelir. İşbu Sözleşme üyenin üye olması anında akdedilmiş ve karşılıklı olarak elektronik onayın verilmesi akabinde yürürlülüğe girmiştir.